رزمنده

رزمنده

اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی
این خانه ی پر مهر تعلق به تو دارد


سلام بزرگوار
اینجا بیشتر عکس می ذارم.مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید.
با احترام و سپاس

۳۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده استلطفا همه در این مباحثه شرکت کنند....
می خواهیم به راهکار عملی برسیم نه اینکه صرفا مباحثه کنیم...
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..

سیم خاردار 36 : 

میل زیادی به ریا داشتم و امور را آن گونه جلوه می دادم که حقیقت نداشت تا سببی برای خوشحالی نفس شود.

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..

این مطلب را خیلی با دقت بخونید
  • رزمنده ..