رزمنده

رزمنده

اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی
این خانه ی پر مهر تعلق به تو دارد


سلام بزرگوار
اینجا بیشتر عکس می ذارم.مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید.
با احترام و سپاس

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است
مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید


  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


سیم خاردار 39 : خود بزرگ بینی و عجب داشتم.

  • رزمنده ..