رزمنده

رزمنده

اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی
این خانه ی پر مهر تعلق به تو دارد


سلام بزرگوار
اینجا بیشتر عکس می ذارم.مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید.
با احترام و سپاس

۲۲ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

همه چیز را باید در خودمان داشته باشیم

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

جهل و تفکر


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

نکته امروز:جور دیگر باید دید..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

گوهر شاد

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

علم با تَعَلُّم حاصل نشود

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

قدم پنجاه و دوم ... مثل ماده خام ...

سیم خاردار 52 : در جهت خودسازی گام برنداشتم.

انشاء بنویس...جایزه بگیر!!

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

جهیزیه و خرید عروسی

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

بعد شهدا چه کردیم؟

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید