رزمنده

رزمنده

اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی
این خانه ی پر مهر تعلق به تو دارد


سلام بزرگوار
اینجا بیشتر عکس می ذارم.مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید.
با احترام و سپاس

۱۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده استمطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

سیم خاردار 27 : کم فکر کردم .

  • رزمنده ..
مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید
  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

سیم خاردار 26 : تند خویی کردم

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..