رزمنده

رزمنده

اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی
این خانه ی پر مهر تعلق به تو دارد


سلام بزرگوار
اینجا بیشتر عکس می ذارم.مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید.
با احترام و سپاس

۱۰ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

سیم خاردار 49 : در مهلکه سقوط قرار گرفته ام.

  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

سیم خاردار 48 : قرآن کم خواندم.

  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..


مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید

  • رزمنده ..

سیم خاردار 45 ذکر درونی و برونی خیلی کم بود و اگر هم بود بی توجه بود .

  • رزمنده ..