رزمنده

رزمنده

اینجا که رسیدی مکن احساس غریبی
این خانه ی پر مهر تعلق به تو دارد


سلام بزرگوار
اینجا بیشتر عکس می ذارم.مطلب را در وبلاگ فانوس جزیره بخونید.
با احترام و سپاس

همه موارد

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

زینبیون پادشاه عالمند....

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

بی قرار بی قرارهای من...

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

هدفمندی تلاش ها...

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

ماه من غصه چرا؟؟؟

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

روده

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

به تماشا سوگند...

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

صرفا جهت ریا!

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

چرا حوصله نداری؟

مطلب را در فانوس جزیره بخونید

شاید دخترانه...!!!

مطلب را در فانوس جزیره بخونید